Thò͘-á

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Thò͘-á sī chi̍t khoán te̍k-sek sī tn̂g hīⁿ-á ê chhī-leng-lūi tōng-bu̍t, chiàu hun-lūi-ha̍k sī pun chò chi̍t cho̍k (family), La-tin-bûn hō-miâ Leporidae(Le-po-li-tái).

Chham-chiàu