Thn̂g-chit

From Tâi-oân-pit
(Tùi Thòaⁿ-chúi-hòa-bu̍t choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search

Thòaⁿ-chúi-hòa-bu̍t, mā thang hō-chò thn̂g-chit, sī kok chióng tan-thn̂g saⁿ kat 構成 ê iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t.

Koan-liân