Thòaⁿ-sò͘

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Thòaⁿ-sò͘ sī chi̍t khoán hui-kim-sio̍k hòa-ha̍k goân-sò͘, sio̍k chiu-kî-piáu téng-bīn ê Tē 14 Cho͘ (Group 14).

Chham-chiàu

  • "Carbon". Encyclopædia Britannica.