Thih-lō͘

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Thih-lō͘, mā ū kóng thih-ki-lō͘, ā-sī thih-tō, sī lio̍k-tē 運輸 ê hē-thóng chi̍t khoán, thoân-thóng sī óa-khò hu-liàn-jih hêng ê lián-á tī nn̄g-ki 平行 排列 ê thih-ki téng-bīn kiâⁿ-sóa.

Chham-chiàu