Lâm A-sè-a

Lâm A-sè-a, ā sī Lâm A, sī A-sè-a tāi-chiu ē-té chi̍t khu, thong-sio̍k it-poaⁿ kā Afghanistan(A-hú-hán-ni-su-tán), Bangladesh(Báng-lá-leh-sih), Bhutan(Buh-tán), Maldives(Ma-lú-tì-buh), Nepal(Ne-phó͘), Ìn-tō͘, Pa-ki-su-tán, kiam Sri Lanka(Su-lí Lán-kah) chia kúi kok pun tī chit khu. Lēng-gōa Tāi-eng Ìn-tō͘-iûⁿ Léng-thó͘ (British Indian Ocean Territory), Mauritius(Mau-lí-siu-suh), kap Tí-beh mā thang sǹg chāi-lāi.