Siat kháu-chō

Jump to navigation Jump to search
Chiàⁿ-miâ bô pit-iàu. Nā ū kau, thang ēng lâi piáu-sī lí tùi chok-phín ê chhî-hun.
Óa tī Tâi-oân lâm-pêng sī siáⁿ-mi̍h kok-ka?

Tâi-oân-pit is made by people like you.

438

edits

27

pages

0

recent contributors