Kīn-lâi ê piàn-tōng

Jump to navigation Jump to search

Tī chit-ê phè-jih tui-jip pún wiki chiah-kú-á ê piàn-tōng.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 09:48, 2021 nî 6 goe̍h 22 ji̍t
   
Siok-siá lia̍t-toaⁿ:
N
Chit-ê phian-chhip chhòng-chō sin phè-jih (also see list of new pages)
m
Che sī sè-hāng phian-chhip
b
Chit-ê phian-chhip sī bot chhòng--ê
(±123)
The page size changed by this number of bytes

2021 nî 6 goe̍h 17 ji̍t

     21:55 User creation log User account Hosiniu khai-káng kòng-hiàn was created ‎