Kīn-lâi ê piàn-tōng

Jump to navigation Jump to search

Tī chit-ê phè-jih tui-jip pún wiki chiah-kú-á ê piàn-tōng.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 09:03, 2021 nî 4 goe̍h 11 ji̍t
   
Siok-siá lia̍t-toaⁿ:
N
Chit-ê phian-chhip chhòng-chō sin phè-jih (also see list of new pages)
m
Che sī sè-hāng phian-chhip
b
Chit-ê phian-chhip sī bot chhòng--ê
(±123)
The page size changed by this number of bytes

2021 nî 4 goe̍h 9 ji̍t

N    02:50  Category:Khe-liû diffhist +20 Ianpit khai-káng kòng-hiàn Chhòng-chō phè-jih kiau "Category:Tē-lí"
     02:49  Khe-liû diffhist +47 Ianpit khai-káng kòng-hiàn

2021 nî 4 goe̍h 8 ji̍t

     07:48  Ji̍t-gí‎‎ 2 pit piàn-tōng le̍k-sú -9 [Ianpit‎ (2×)]
     
07:48 (chín | chêng) 0 Ianpit khai-káng kòng-hiàn
     
07:47 (chín | chêng) -9 Ianpit khai-káng kòng-hiàn

2021 nî 4 goe̍h 7 ji̍t

     02:57  Nĭn-jín diffhist -1 Ianpit khai-káng kòng-hiàn