Chòe-kīn ê kái-piàn

Jump to navigation Jump to search

Tī chit-ê phè-jih tui-jip pún wiki siāng chòe-kīn ê kái-piàn.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 12:14, 2020 nî 4 goe̍h 7 ji̍t
   
Siok-siá lia̍t-toaⁿ:
N
Chit-ê phian-chhip chhòng-chō sin phè-jih (also see list of new pages)
m
Che sī sè-hāng phian-chhip
b
Chit-ê phian-chhip sī bot chhòng--ê
(±123)
The page size changed by this number of bytes

2020 nî 4 goe̍h 6 ji̍t

     02:02  Template:Kòe-soán ê kì-sū diffhist -135 A-lú-mih talk contribs
     01:57  Thâu-ia̍h diffhist -1 A-lú-mih talk contribs
     01:48  Tâi-oân‎‎ 2 pit kái-piàn le̍k-sú+702[A-lú-mih‎ (2×)]
     
01:48 (hiān | chêng) +7 A-lú-mih talk contribs →‎Hō-miâ Tags: Mobile web edit, Mobile edit
     
01:22 (hiān | chêng) +695 A-lú-mih talk contribs

2020 nî 4 goe̍h 5 ji̍t

     23:41  Tâi-oân‎‎ 8 pit kái-piàn le̍k-sú+949[A-lú-mih‎ (8×)]
     
23:41 (hiān | chêng) -1 A-lú-mih talk contribs →‎Tē-lí
     
23:40 (hiān | chêng) +137 A-lú-mih talk contribs →‎Chham-chiàu
     
23:38 (hiān | chêng) +454 A-lú-mih talk contribs →‎Tē-lí
     
21:32 (hiān | chêng) -6 A-lú-mih talk contribs
     
21:31 (hiān | chêng) +107 A-lú-mih talk contribs
     
16:57 (hiān | chêng) -1 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     
14:45 (hiān | chêng) -1 A-lú-mih talk contribs
     
14:42 (hiān | chêng) +260 A-lú-mih talk contribs
     20:53 Upload log A-lú-mih talk contribs uploaded File:TaiwanInGlobe.svg(Tâi-oân tī Tē-kiû téng ê chē-chí. Lī-ēng QGIS ê Globe Builder chè-chok, keng-kòe Inkscape siu-kái. Tâi-oân-pit SVG ún-chún siat-tēng chhì-giām.)

2020 nî 4 goe̍h 4 ji̍t

     15:20  Tâi-oân‎‎ 4 pit kái-piàn le̍k-sú+431[A-lú-mih‎ (4×)]
     
15:20 (hiān | chêng) -3 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú Tags: Mobile web edit, Mobile edit
     
05:45 (hiān | chêng) -89 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     
05:37 (hiān | chêng) +1 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     
05:33 (hiān | chêng) +522 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     06:23  Template:Khòaⁿ niù-suh diffhist +22 A-lú-mih talk contribs Tags: Mobile web edit, Mobile edit

2020 nî 4 goe̍h 3 ji̍t

     23:49  Tâi-oân‎‎ 9 pit kái-piàn le̍k-sú+3,440[A-lú-mih‎ (9×)]
     
23:49 (hiān | chêng) +1,134 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     
23:24 (hiān | chêng) -56 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     
23:12 (hiān | chêng) +1,021 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     
21:08 (hiān | chêng) +552 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     
19:41 (hiān | chêng) +73 A-lú-mih talk contribs
     
13:23 (hiān | chêng) -45 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     
13:21 (hiān | chêng) -14 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     
13:19 (hiān | chêng) +732 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú
     
11:56 (hiān | chêng) +43 A-lú-mih talk contribs
     15:32  (Upload log)[A-lú-mih‎ (3×)]
     
15:32 A-lú-mih talk contribs uploaded a new version of File:TaiwanRelief.png(fix holes)
     
15:26 A-lú-mih talk contribs uploaded a new version of File:TaiwanRelief.png(https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/wcs-client/)
     
11:55 A-lú-mih talk contribs uploaded File:TaiwanRelief.png(Taiwan relief map Data: [https://topotools.cr.usgs.gov/gmted_viewer/viewer.htm] Made with QGIS 3.10)
     15:27  File:TaiwanRelief.png diffhist +69 A-lú-mih talk contribs →‎Summary
N    13:56  Tâi-oân-pit:NASA siòng-phìⁿ siu-chi̍p diffhist +419 A-lú-mih talk contribs Created page with "Bí-kok Thài-khong ki-koan NASA ê thian-bûn iáⁿ-siōng chiàu in Bí-kok hoat-lu̍t it-poaⁿ sī sǹg "kong-chiòng hun-iá" (''public domain''), sek-ha̍p Wiki hê..."
     13:48  Template:Kòe-soán ê kì-sū‎‎ 2 pit kái-piàn le̍k-sú-360[A-lú-mih‎ (2×)]
     
13:48 (hiān | chêng) -46 A-lú-mih talk contribs
     
13:48 (hiān | chêng) -314 A-lú-mih talk contribs
     13:46  Template:Khòaⁿ niù-suh‎‎ 2 pit kái-piàn le̍k-sú-336[A-lú-mih‎ (2×)]
     
13:46 (hiān | chêng) -13 A-lú-mih talk contribs
     
13:44 (hiān | chêng) -323 A-lú-mih talk contribs
     13:46  Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh diffhist +484 A-lú-mih talk contribs →‎2020 nî