Kīn-lâi ê piàn-tōng

Jump to navigation Jump to search

Tī chit-ê phè-jih tui-jip pún wiki chiah-kú-á ê piàn-tōng.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 21:31, 2021 nî 3 goe̍h 1 ji̍t
   
Siok-siá lia̍t-toaⁿ:
N
Chit-ê phian-chhip chhòng-chō sin phè-jih (also see list of new pages)
m
Che sī sè-hāng phian-chhip
b
Chit-ê phian-chhip sī bot chhòng--ê
(±123)
The page size changed by this number of bytes

2021 nî 3 goe̍h 1 ji̍t

     10:58  Tōng-bu̍t diffhist -1 Ianpit khai-káng kòng-hiàn Tags: Mobile web edit Mobile edit
     09:24  Thài-kok diffhist +928 Ianpit khai-káng kòng-hiàn

2021 nî 2 goe̍h 26 ji̍t

     17:38  Hîm diffhist +327 Ianpit khai-káng kòng-hiàn

2021 nî 2 goe̍h 25 ji̍t

     13:47  Pa-ki-su-tán diffhist +152 Ianpit khai-káng kòng-hiàn
     13:18  Tân Bêng-jîn‎‎ 4 pit piàn-tōng le̍k-sú -35 [Ianpit‎ (4×)]
     
13:18 (chín | chêng) -26 Ianpit khai-káng kòng-hiàn →‎Lâi-le̍k Tags: Mobile web edit Mobile edit
     
13:18 (chín | chêng) -10 Ianpit khai-káng kòng-hiàn →‎Lâi-le̍k Tags: Mobile web edit Mobile edit
     
13:14 (chín | chêng) -1 Ianpit khai-káng kòng-hiàn →‎Lâi-le̍k Tags: Mobile web edit Mobile edit
     
13:14 (chín | chêng) +2 Ianpit khai-káng kòng-hiàn →‎Lâi-le̍k Tags: Mobile web edit Mobile edit
N    11:00  Nn̄g-pe̍h-chit‎‎ 4 pit piàn-tōng le̍k-sú +787 [Ianpit‎ (4×)]
     
11:00 (chín | chêng) +4 Ianpit khai-káng kòng-hiàn
     
11:00 (chín | chêng) +212 Ianpit khai-káng kòng-hiàn
     
10:56 (chín | chêng) +197 Ianpit khai-káng kòng-hiàn
N    
10:47 (chín | chêng) +374 Ianpit khai-káng kòng-hiàn Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Nn̄g-pe̍h-chit''', ia̍h sī kóng '''tàn-pe̍h-chit''', sī chi̍t khoán ho̍k-cha̍p ê bu̍t-chit, só͘-ū ê oa̍h-mi̍h sin-khu téng lóng ū. Nn̄g-pe..."

2021 nî 2 goe̍h 24 ji̍t

     14:45  Hi-lī-nî‎‎ 3 pit piàn-tōng le̍k-sú +236 [Ianpit‎ (3×)]
     
14:45 (chín | chêng) +3 Ianpit khai-káng kòng-hiàn
     
14:44 (chín | chêng) +4 Ianpit khai-káng kòng-hiàn
     
14:44 (chín | chêng) +229 Ianpit khai-káng kòng-hiàn

2021 nî 2 goe̍h 23 ji̍t

     11:24  Tâi-oân-pit:Kài-siāu‎‎ 4 pit piàn-tōng le̍k-sú -11 [Ianpit‎ (4×)]
     
11:24 (chín | chêng) 0 Ianpit khai-káng kòng-hiàn →‎Kì-lio̍k Tags: Mobile web edit Mobile edit
     
11:23 (chín | chêng) +1 Ianpit khai-káng kòng-hiàn Tags: Mobile web edit Mobile edit
     
11:22 (chín | chêng) -1 Ianpit khai-káng kòng-hiàn Tags: Mobile web edit Mobile edit
     
11:22 (chín | chêng) -11 Ianpit khai-káng kòng-hiàn Tags: Mobile web edit Mobile edit
     06:51  Eng-gí diffhist 0 Ianpit khai-káng kòng-hiàn →‎Khí-goân kiam le̍k-sú Tags: Mobile web edit Mobile edit
     06:17  Ka-ná-tah diffhist +1,307 Ianpit khai-káng kòng-hiàn