Difference between revisions of "Tē-kiû"

2 bytes removed ,  2021 nî 10 goe̍h 29 ji̍t, 14:02
no edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
Line 11: Line 11:


== Tāi-khì kap chúi ==
== Tāi-khì kap chúi ==
Khàm tī Tē chiūⁿ ê khì-thé kap e̍k-thé, kiau thài-iông la̍t chò-hóe, sī iàu-kín Tē-kiû sèⁿ-miā ê mi̍h. In keng-kòe [[tāi-khì-khoân]] (''atmosphere'') kap [[chúi-khoân]] (''hydrosphere'') pun-sòaⁿ kiam hôe-thâu.
Khàm tī Tē chiūⁿ ê khì-thé kap e̍k-thé, kiau thài-iông la̍t chò-hóe, sī iàu-kín Tē-kiû sèⁿ-miā ê mi̍h. In keng-kòe [[tāi-khì-khoan]] (''atmosphere'') kap [[chúi-khoan]] (''hydrosphere'') pun-sòaⁿ kiam hôe-thâu.


Tē-kiû ê tāi-khì hâm hun-chú-khoán ê [[chek-sò͘]] 78 pha-sén, hun-chú-khoán ê [[sng-sò͘]] 21 pha-sén. Tang-tiong lēng-gōa koh ū pa̍t khoán khì-thé chhin-chhiûⁿ {{ruby link|argon|a-lú-góng}}, [[chúi-khì]], [[jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘]], {{ruby link|methane|me-sán}} téng-téng, kiam chē-chē sè-lia̍p-chí phû tī lāi-bīn.
Tē-kiû ê tāi-khì hâm hun-chú-khoán ê [[chek-sò͘]] 78 pha-sén, hun-chú-khoán ê [[sng-sò͘]] 21 pha-sén. Tang-tiong lēng-gōa koh ū pa̍t khoán khì-thé chhin-chhiûⁿ {{ruby link|argon|a-lú-góng}}, [[chúi-khì]], [[jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘]], {{ruby link|methane|me-sán}} téng-téng, kiam chē-chē sè-lia̍p-chí phû tī lāi-bīn.