User:Ianpit

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Góa sī goân-pún tī Tâi-bûn Wikipedia (chióng-chióng goân-in bô thang chò chiàⁿ Tâi-bûn wiki) ê koán-lí jîn-oân. Chit-ê chām sī góa siat ·ê. Koan-hē pún wiki ê te̍k-tiám kap lī-ek téng-téng tāi-chì, chhiáⁿ khòaⁿ Tâi-oân-pit:Kài-siāu.