Changes

1 byte removed ,  2019 nî 8 goe̍h 23 ji̍t, 08:25
no edit summary
Line 2: Line 2:  
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #abd671; color:#000; white-space:nowrap;">
 
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #abd671; color:#000; white-space:nowrap;">
 
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
 
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
+
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align: center">
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
+
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
 
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
 
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>