Tōng-bu̍t

From Tâi-oân-pit
(Tùi 動物 choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search

動物多細胞 chiaⁿ-hu̍t (eukaryotic) ê 活物 chi̍t 類; kah 當中 lēng-gōa nn̄g 類 植物 kap 菰類 (fungi) bô kâng, 動物 ū 發展 筋肉, sóa-tāng ê 能力 ke khah 發達.

Chham-chiàu