Chiáu-á

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chiáu-á, a̍h-sī kóng Chiáu, sī tōng-bu̍t chi̍t khoán, lóng-chóng m̄-chí 10,400 chéng. In-ê te̍k-sek sī chiau-á-mn̂g, tī pun-lūi tang-tiong khah óa-kīn pâ-thiông-lūi (tō͘-tēng ê lūi), lī chhī-leng-lūi khah hn̄g. Chóng-sī chiáu-lūi kap chhī-leng-lūi sio-siâng sim-chōng ū sì-ê pang-keng. In-ê chiân chi sī si̍t-á, seⁿ ngē-khak ê nn̄g, hó gán-le̍k, nā phīⁿ-le̍k kap hīⁿ-le̍k tō khah bô hoat-ta̍t.

Chham-chiàu