Ko-gi-su-tán

From Tâi-oân-pit
(Tùi Kio-gi-su-tan choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search

Ko-gi-su-tán, chèng-sek sī Ko-gi-su Kiōng-hô-kok, sī Tiong A-chiu ê 山地 kok, siú-hú tī Bishkek(Bi-si-kek).

Chham-chiàu