Category:Sin-thé-lí

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 5 goe̍h 31 ji̍t, 06:14 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "Category:Kho-ha̍k")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ta ū ē-té ê ē-pō͘-lūi.

Sio̍k pō͘-lūi "Sin-thé-lí" ê phè-jih

Ē-kha ê 3 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 3 tiuⁿ.