Chúi-tō

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 11 ji̍t, 12:22 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chúi-tō sī kiong-kip ia̍h chhù-lí chúi ê sū-gia̍p kiam si-siat.

Koan-liân

Liân-kiat

  • 水道 tī Ji̍t-gí Wikipedia.