"Má-keng" ê siu-kái le̍k-sú

Cheng-chha soán-te̍k: Má-kuh kok siu-kái ê îⁿ-kho͘ lâi pí-kàu, ji̍h enter ia̍h sī ē-té ê liú-á.
Soeh-bêng: (chín) = kap chêng chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, (chêng) = kap āu chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, m = sè-hāng phian-chhip.

2021 nî 5 goe̍h 21 ji̍t

2021 nî 3 goe̍h 14 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 27 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 26 ji̍t