Má-keng

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 5 goe̍h 21 ji̍t, 12:18 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Má-kengPhêⁿ-ô͘ ê siâⁿ-chhī, tī Phêⁿ-ô͘ ê Tōa-tó téng-bīn, hēng-chèng-siōng sī siat Má-keng-chhī, sī Phêⁿ-ô͘-koān chèng-hú chē-chí.