O͘-sè-ni-a

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 2 goe̍h 8 ji̍t, 04:34 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Ianpit moved page O͘-sè-ni-a to O͘-sè-a-ni-a)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Redirect page
Jump to navigation Jump to search