Po-lê

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 6 goe̍h 12 ji̍t, 06:01 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Po-lê''' sī chi̍t khoán bû-ki kò͘-thé châi-liāu, it-poaⁿ sī thàu-bêng (''transparent'') ia̍h sī thàu-kng (''translucent''), ngē-chit...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Po-lê sī chi̍t khoán bû-ki kò͘-thé châi-liāu, it-poaⁿ sī thàu-bêng (transparent) ia̍h sī thàu-kng (translucent), ngē-chit, chhè-sin, ē-ēng-tit cha̍h kok chióng thian-jiân goân-sò͘ ê mi̍h.

Chham-chiàu