"Siau Lah-jih" ê siu-kái le̍k-sú

Jump to navigation Jump to search

Cheng-chha soán-te̍k: Má-kuh kok siu-kái ê îⁿ-kho͘ lâi pí-kàu, ji̍h enter ia̍h sī ē-té ê liú-á.
Soeh-bêng: (chín) = kap chêng chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, (chêng) = kap āu chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, m = sè-hāng phian-chhip.

2022 nî 11 goe̍h 7 ji̍t

2022 nî 11 goe̍h 5 ji̍t

2022 nî 4 goe̍h 19 ji̍t

2021 nî 11 goe̍h 15 ji̍t

2021 nî 10 goe̍h 26 ji̍t