All public logs

Jump to navigation Jump to search

Combined display of all available logs of Tâi-oân-pit. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

Logs
  • 2021 nî 1 goe̍h 20 ji̍t, 13:08 Ianpit khai-káng kòng-hiàn created page Chia̍h-bah-lūi (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Chia̍h-bah-lūi''' sī chhī-leng-lūi tōng-bu̍t tang-tiong chi̍t bo̍k (''order''), La-tin-bûn hō {{ruby|Canivora|Ka-ní-bó-lah}}. Pún bo̍k ē-té pu...")