Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

3 bytes removed ,  2019 nî 8 goe̍h 23 ji̍t, 08:23
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 3: Line 3:
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit]],</div>
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|chiòng-jîn lâi siá]] ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>


<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->