Changes

Jump to navigation Jump to search

Thâu-ia̍h

1 byte removed, 2019 nî 8 goe̍h 23 ji̍t, 16:25
no edit summary
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #abd671; color:#000; white-space:nowrap;">
<!-- "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT -->
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;"><div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>

Navigation menu