"Tâi-oân-pit:Kì-sū sī siáⁿ-mih?" ê siu-kái le̍k-sú

Jump to navigation Jump to search

Cheng-chha soán-te̍k: Má-kuh kok siu-kái ê îⁿ-kho͘ lâi pí-kàu, ji̍h enter ia̍h sī ē-té ê liú-á.
Soeh-bêng: (chín) = kap chêng chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, (chêng) = kap āu chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, m = sè-hāng phian-chhip.

2023 nî 2 goe̍h 13 ji̍t

2022 nî 4 goe̍h 21 ji̍t

2022 nî 4 goe̍h 7 ji̍t

2022 nî 1 goe̍h 17 ji̍t

2021 nî 12 goe̍h 10 ji̍t

2021 nî 12 goe̍h 9 ji̍t