Tē-kiû

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tē-kiûthài-iông-hē tē-5 tōa ê he̍k-chheⁿ, chē-chí nā tùi Ji̍t-thâu hit pêng sǹg khí sī pâi tī tē-3 lia̍p. Tē-kiû sī ûi-it lán lâng chai-iáⁿ ū sè-miā tī-leh ê só͘-chāi.

Chham-chiàu

  • Joseph A. Angelo (2006). "Earth". Encyclopedia of Space and Astronomy. Facts on File. ISBN 978-0-8160-5330-8.