Difference between revisions of "Tōng-bu̍t"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Tags: Mobile web edit Mobile edit
Line 1: Line 1:
'''Tōng-bu̍t''' sī [[to-sè-pau]] [[chiaⁿ-hu̍t]] (''eukaryotic'') ê oa̍h-mi̍h chi̍t lūi; kah tang-tiong lēng-gōa nn̄g lūi [[si̍t-bu̍t]] kap [[ko͘-lūi]] (''fungi'') bô kâng, tōng-bu̍t ū hoat-tián [[kin-bah]], só͘-tì ū koh khah hoat-ta̍t ê sóa-tāng lêng-lek.
+
'''Tōng-bu̍t''' sī [[to-sè-pau]] [[chiaⁿ-hu̍t]] (''eukaryotic'') ê oa̍h-mi̍h chi̍t lūi; kah tang-tiong lēng-gōa nn̄g lūi [[si̍t-bu̍t]] kap [[ko͘-lūi]] (''fungi'') bô kâng, tōng-bu̍t ū hoat-tián [[kin-bah]], só͘-tì ū ke khah hoat-ta̍t ê sóa-tāng lêng-lek.
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==

Revision as of 2021 nî 3 goe̍h 1 ji̍t, 10:58

Tōng-bu̍tto-sè-pau chiaⁿ-hu̍t (eukaryotic) ê oa̍h-mi̍h chi̍t lūi; kah tang-tiong lēng-gōa nn̄g lūi si̍t-bu̍t kap ko͘-lūi (fungi) bô kâng, tōng-bu̍t ū hoat-tián kin-bah, só͘-tì ū ke khah hoat-ta̍t ê sóa-tāng lêng-lek.

Chham-chiàu