Tōng-bu̍t

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tōng-bu̍tto-sè-pau chiaⁿ-hu̍t (eukaryotic) ê oa̍h-mi̍h chi̍t lūi; kah tang-tiong lēng-gōa nn̄g lūi si̍t-bu̍t kap ko͘-lūi (fungi) bô kâng, tōng-bu̍t ū hoat-tián kin-bah, só͘-tì ū ke khah hoat-ta̍t ê sóa-tāng lêng-lek.

Chham-chiàu