Tek-kok

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 11:55 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Tek-kok ê thó͘-tē.

Tek-kok, chèng-sek hō Tek-ì-chì Liân-pang Kiōng-hô-kokAu-lô-pa tiong-ng ê kok-ka, lâm-pêng sī Alps(Au-pú-suh) soaⁿ-tē, tiong-pō͘ sī koân-tē, khah pa̍k sī pêⁿ-po͘.

Chham-chiàu