Âng Hái

From Tâi-oân-pit

Âng Hái, chiap tī Ai-ki̍p Suez(Su-e-juh) kap thàng A-la-pek Hái ê Bab el-Mandeb(Ba-bu E-lu-ban-le-buh) hái-kiap tiong-ng. Âng Hái bīn-chek 45 bān pêng-hong kong-lí. Sì-chiu-ûi kok-ka, sai pêng óa Ai-ki̍p, Sudan(Su-tan), Eritrea(E-li-chhui-a), tang-pêng ū Sa-u-ji A-la-pek kap Yemen.

Chham-chiàu