Category:Si̍t-bu̍t

From Tâi-oân-pit
(Tùi Category:植物 choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search

Sio̍k pō͘-lūi "Si̍t-bu̍t" ê phè-jih

Ē-kha ê 3 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 3 tiuⁿ.