Category:Chi-ná

From Tâi-oân-pit

Chit-má bô bûn-su tī leh pún phè-jih. Lí ē-tàng tī pa̍t phiⁿ phè-jih chhiau-chhōe pún phè-jih phiau-tê, ia̍h sī chhiau-chhōe koan-liân kì-lio̍k, m̄-koh lí-bô siū ún-chún lâi chhòng-chō pún phè-jih.

Sio̍k pō͘-lūi "Chi-ná" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.