Chi-ná

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chi-ná, Hàn-bûn choân-miâ Tiong-hoa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok (中華人民共和國), phó͘-thong kóng Tiong-kok, sī Tang A-chiu ê kok-ka.