Category:Ji̍t-pún ê jîn-bu̍t

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Sio̍k pō͘-lūi "Ji̍t-pún ê jîn-bu̍t" ê phè-jih

Ē-kha ê 4 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 4 tiuⁿ.