Category:Khe

From Tâi-oân-pit
(Tùi Category:Khe-liû choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search

Sio̍k pō͘-lūi "Khe" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.

K