Phín-chéng

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Phín-chéng, tiāⁿ kan-tan kóng chéng, sī kâng chéng ê tōng-bu̍tsi̍t-bu̍t tang-tiong siū ûi-thoân ê 隔離, khoân-kéng iā lâng ê kéng-soán lâi sek-èng hêng-sêng ê lūi. Phín-chéng bô kò͘-tēng ê kho-ha̍k tēng-gī, kok 產業 tiāⁿ-tiāⁿ ū ka-tī hō phín-chéng ê lí-lō͘.