A-hú-ga-ni-su-tán

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2023 nî 1 goe̍h 28 ji̍t, 16:42 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

A-hú-ga-ni-su-tán, ā-sī A-hú-gánA-hú-hán, sī Tiong A-chiu ê lāi-lio̍k 山地 kok, siú-hú tī Kabul(Ká-bo͘h).

Kin-á-ji̍t A-hú-gán ê 境界 sī 19 sè-kí āu-kî Tāi-eng-kok kap Lō͘-se-a ê tùi-te̍k tang-tiong 建立.

Chham-chiàu