Category:Bi-tá-bín

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2023 nî 2 goe̍h 10 ji̍t, 06:08 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Ianpit moved page Category:Bi-tá-mín to Category:Bi-tá-bín)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Sio̍k pō͘-lūi "Bi-tá-bín" ê phè-jih

Ē-kha ê 3 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 3 tiuⁿ.