Category:Chèng-tī

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 11 ji̍t, 02:00 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ta ū ē-té ê ē-pō͘-lūi.

Sio̍k pō͘-lūi "Chèng-tī" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.