Category:Hái

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2023 nî 8 goe̍h 16 ji̍t, 02:57 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih "Category:Tē-lí")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sio̍k pō͘-lūi "Hái" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.