Category:Seng-bu̍t-ha̍k

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ū ē-té 5-ê ē-pō͘-lūi, lóng-chóng ū 5-ê.

Sio̍k pō͘-lūi "Seng-bu̍t-ha̍k" ê phè-jih

Ē-kha ê 6 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 6 tiuⁿ.