Ûi-thoân-chú

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ûi-thoân-chú (ji̍t. 遺伝子 idenshi; tek. gen), ûi-thoân chêng-pò ê 單元. Ûi-thoân-chú 生 tī ní-sek-thé téng-bīn, tī tang-tiong 占 it-tēng ê chē-chí, lō͘-ēng sī ín-chhōa nn̄g-pe̍h-chit ê ha̍p-sêng.

Koan-liân

Chham-chiàu