Category:Tē-kiû

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 31 ji̍t, 17:34 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "Category:He̍k-chheⁿ Category:Thài-iông-hē")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sio̍k pō͘-lūi "Tē-kiû" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.