Category:He̍k-chheⁿ

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chhù-pō͘-lūi

This category has only the following subcategory.

Sio̍k pō͘-lūi "He̍k-chheⁿ" ê phè-jih

Ē-kha ê 3 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 3 phiⁿ.