Difference between revisions of "He̍k-chheⁿ"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Tags: Mobile web edit Mobile edit
Line 1: Line 1:
 +
[[File:Epic 1b 20200324003633.jpg|thumb|Tē-kiû sī chi̍t lia̍p he̍k-chheⁿ.]]
 +
 
'''He̍k-chheⁿ''' sī chi̍t khoán thian-thé. Chiàu [[Kok-chè Thian-bûn-ha̍k Liân-ha̍p]] (''International Astronomical Union'') koat-tēng ê tēng-gī, chit-liōng ū kàu gia̍h chiâⁿ îⁿ-khoán ia̍h óa-kīn îⁿ-khoán, pún-sin m̄-sī ōe-chheⁿ, só͘ kiâⁿ ê kúi-tō téng-bīn bô chhun sè-lia̍p mi̍h kap chhùi-iú-á, chiah sī he̍k-chheⁿ.
 
'''He̍k-chheⁿ''' sī chi̍t khoán thian-thé. Chiàu [[Kok-chè Thian-bûn-ha̍k Liân-ha̍p]] (''International Astronomical Union'') koat-tēng ê tēng-gī, chit-liōng ū kàu gia̍h chiâⁿ îⁿ-khoán ia̍h óa-kīn îⁿ-khoán, pún-sin m̄-sī ōe-chheⁿ, só͘ kiâⁿ ê kúi-tō téng-bīn bô chhun sè-lia̍p mi̍h kap chhùi-iú-á, chiah sī he̍k-chheⁿ.
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==
* [https://www.space.com/25986-planet-definition.html]
+
* "[https://www.space.com/25986-planet-definition.html What Is a Planet?]". ''SPACE.com''
  
 
[[Category:He̍k-chheⁿ|*]]
 
[[Category:He̍k-chheⁿ|*]]

Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 21 ji̍t, 16:01

Tē-kiû sī chi̍t lia̍p he̍k-chheⁿ.

He̍k-chheⁿ sī chi̍t khoán thian-thé. Chiàu Kok-chè Thian-bûn-ha̍k Liân-ha̍p (International Astronomical Union) koat-tēng ê tēng-gī, chit-liōng ū kàu gia̍h chiâⁿ îⁿ-khoán ia̍h óa-kīn îⁿ-khoán, pún-sin m̄-sī ōe-chheⁿ, só͘ kiâⁿ ê kúi-tō téng-bīn bô chhun sè-lia̍p mi̍h kap chhùi-iú-á, chiah sī he̍k-chheⁿ.

Chham-chiàu