Ka-ná-tah

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 6 goe̍h 4 ji̍t, 08:05 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Ianpit moved page Ka-ná-tah to Kha-ná-tah over redirect)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Redirect page