Ka-ná-tah

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ka-ná-tah (Eng-gí: Canada) sī tiàm tī Pak Bí-chiu ê kok-ka. Àn biān-chek in sī sè-kài tē-jī tōa kok.

Chham-chiàu

  • Canada, Encyclopædia Britannica.

Liân-kia