Siau Lah-jih

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 11 goe̍h 7 ji̍t, 17:45 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Siau Lah-jih, pún-miâ Siau Pêng-tī, 1941 nî 8 goe̍h 8 ji̍t 出世, sī Tâi-oân ê bûn-ha̍k-ka kiam 學校 教員, sī 台文 寫作 ê 重要 jîn-bu̍t.

I chēng 1962 nî tī Chiong-hòa-koān 三潭國小 chò 先生, kàu 2005 nî chiah tī 田中國小 退休. Tùi 2001 nî chì 2007 nî 間 koh sī Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe ê 理事.

Chham-chiàu

  • 蕭平治. Lah-jih 身世 kap 親人.

Lìn-khuh