Category:Tâi-oân ê jîn-bu̍t

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Sio̍k pō͘-lūi "Tâi-oân ê jîn-bu̍t" ê phè-jih

Ē-kha ê 9 phè-jih sī pun tī pún pō͘-lūi, lóng-chóng ū 9 tiuⁿ.