Tâi-bûn Expo

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tâi-bûn Expo ia̍h Tâi-bûn Phok-lám-hōe (台文博覽會) sī 2019 nî ê sî chi̍t kóa thoân-thé tī Ko-hiông chhī-lāi pān ê Tâi-bûn tián-lám oa̍h-tāng.