Tâi-oân

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 9 goe̍h 11 ji̍t, 07:41 by A-lú-mih (talk | contribs) (Created page with "'''Tâi-oân''' sī A-chiu tang-pêng, óa tī Thài-pêng-iûⁿ sai-kîⁿ ê chi̍t-ê chèng-tī si̍t-thé. Category:Tâi-oân")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tâi-oânA-chiu tang-pêng, óa tī Thài-pêng-iûⁿ sai-kîⁿ ê chi̍t-ê chèng-tī si̍t-thé.